EXPERTISES

 

Wanneer heeft U een privé-expert nodig ?

Wanneer U geconfronteerd wordt met

     • brandschade
     • waterschade
     • stormschade
     • ontploffing
     • bliksemschade
     • inrijding-schade
     • diefstalschade
     • bedrijfsschade

dan dient U zich onmiddellijk tot uw makelaar te wenden. Deze zal U administratief volledig bijstaan. De verzekeringsmaatschappij zal een schade-expert aanduiden om de omvang van de schade vast te stellen. Maar U heeft zelf ook het recht om U te laten bijstaan door een deskundige : een privé-expert. Dit is een expert, die uw belangen verdedigt en namens U onderhandelt met de schade-expert van de verzekeringsmaatschappij.

De keuze van deze privé-expert ligt volledig bij U. Uw verzekeringsmakelaar zal U in deze beslissing raad kunnen geven.
Wat zijn de taken van een privé-expert ?
Samenstellen van schadedossiers aan roerende en onroerende goederen. Samenstellen van claims. Het behartigen van de belangen van de schadelijders en het verdedigen van de slachtoffers tegenover verzekeringsmaatschappijen. Het beoordelen van de schadevergoeding in relatie tot de polisvoorwaarden
en de verzekerde bedragen. Regelen van eerste voorzorgsmaatregelen.

Wie zijn wij ?

     Kwaliteit en ervaring

Als schade-expert beschikken wij over een uitgebreide kennis op gebied van materiële, financiële of bedrijfsschade, gebaseerd op volgende ervaringen:

1990: basisopleiding expertiseburo Job – Brussel
1990 – 2002: zelfstandig medewerker expertiseburo Job-Bottequin
1994 – 2003: zelfstandig medewerker expertiseburo Euro-Expertises
2003 – 2009: zelfstandig medewerker expertiseburo Coenegrachts & Co
November 2009: oprichting expertisebureau art.ID

     Onze visie en werkwijze

- efficiënte aanpak van het schadegeval
- begeleiding van de verzekerde in samenspraak met de verzekeringsmakelaar
- vertrouwelijke relatie met de verzekeringsmakelaar
- Opstellen van een deskundig verslag met correcte hoeveelheden en gangbare eenheidsprijzen


     Opzet

Wij streven naar:
- aanwezigheid bij eerste plaatsbezoek van expert maatschappij
- nauwgezette opvolging van het schadegeval
- vakkundige bijstand van verzekerde
- correcte adminstatieve afhandeling


     Graag meer info ?

Met al uw vragen kan U terecht op het nummer 013/31 12 66 of info@artid.be.

 

Eduard Robeynslaan 22   3290 Diest     http://www.artid.be - info@artid.be     tel.: 013 31 12 66 - fax: 013 33 53 24